Psycholoog ReFlex in Ede

Als je op zoek bent naar psychologische hulp in Ede staat ReFlex graag voor je klaar. Ik ben geen psycholoog maar In mijn praktijk werk ik vanuit de contextuele therapie. Ik werk onder andere ook veel met cultuur achtergronden. Zo ontstaat er een persoonlijke aanpak die zich niet alleen op jouw richt, maar ook op jouw directe leefomgeving. Hierbij kun je denken aan familie, je gezin, werkomstandigheden en de indeling van je sociale leven.

Als je op zoek bent naar een psycholoog zijn er veel praktijken waar je terecht kunt in Ede dat wil niet zeggen dat je dan niet van harte welkom bent in mijn praktijk want ook ik bied psychologische hulp. Een goede mentale balans is niet altijd vanzelfsprekend. Door invloeden van buitenaf, ingrijpende gebeurtenissen of situaties uit het verleden kan deze balans verstoord worden. In dat geval kan het voorkomen dat je vastloopt of zelf geen oplossing kunt vinden voor de psychische problemen die je ervaart. Als deze gevoelens en emoties genegeerd worden, kan er zelfs een isolement of depressie ontstaan.

Je verliest de zin van het leven en voelt je vaak onbegrepen in het probleem dat je hebt. In dat geval sta ik in de omgeving Ede graag voor je klaar. Aan de hand van contextuele therapie geef ik je een beter inzicht in wie je bent. Daarnaast ga ik dieper in op jouw huidige leefsituatie en of er zich specifieke gebeurtenissen hebben voorgedaan in je leven, wat deze psychische onbalans heeft kunnen veroorzaken.

Psychologische hulp in de omgeving Ede

Om een goed inzicht te krijgen in jouw situatie, vind ik het van groot belang hoe jij je beweegt in je huidige leefomstandigheden. Hierbij kun je denken aan de verdeling binnen het gezin en hoe de verhoudingen daarbij liggen. Maar, ook jouw werkomstandigheden kunnen een aanleiding zijn voor de psychische problemen die je ervaart. Binnen mijn praktijk ReFlex in Ede, krijg ik zo een compleet inzicht van jouw situatie.

Psycholoog ReFlex in Ede

Samen met jou zoek ik niet alleen naar een oplossing voor de problemen die je ervaart, maar ga ik ook op zoek naar de oorsprong. Op deze manier kan een herhaling in de toekomst voorkomen worden, en begrijp je beter waarom je deze psychische problemen ervaart. Op deze manier werken we samen toe naar herstel zodat je weer volledig in balans kunt deelnemen aan het leven. Daarbij leer je tevens omgaan met jouw individuele kwaliteiten en je zwakheden.

Daardoor krijg je meer inzicht in wie je bent en kun je psychische onbalans in de toekomst beter het hoofd bieden. Oude of ongewenste patronen kunnen op deze manier verbroken worden waardoor je weer grip krijgt op je leven. Als je op zoek bent naar een ervaren psycholoog omgeving Ede, staat ReFlex graag voor je klaar. Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie, of maak direct een afspraak.

Rouw- en verliesverwerking

Rouw kan erg moeilijk zijn, we gaan het daarom liever uit de weg. Verlies overkomt helaas iedereen en kan zo heftig zijn dat je blokkeert en bijna geen uitweg ziet. Verlies hoort bij het leven, en het is nodig om het verdriet een plekje te geven om verder te kunnen met jouw leven. Of het nu gaat om het verlies van een dierbare, van je werk, gezondheid, relatie, of vertrouwen in de ander.

Hoewel je bij verlies misschien graag alleen wilt zijn met je verdriet, je hebt ook anderen nodig voor troost en warmte en om je de weg te wijzen hoe verder te gaan. Ik wijs je graag die weg.