Tarieven

Het gesprekstarief is € 69,50,- per gesprek van 1 uur, inclusief 21% BTW.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij er gekeken wordt naar de aansluiting met de hulp die jij zoekt.  Het kennismakingsgesprek is alleen kosteloos als er geen vervolgtraject na komt.

Ik ben contextueel therapeut en rouw en – verliestherapeut.

Er is binnen de praktijk geen sprake van een BIG-, GZ- of eerstelijnsregistratie.

Aangesloten bij: Hulpverlener VCW reg. (H17104), SKJ (110027379) en NIBIG (527097)