Therapie

“Wat is de reden dat mensen bij jou komen?” is een vraag die mij regelmatig gesteld wordt. De onderliggende vraag is bijna hoorbaar: “Wat is er mis met hen?” Uiteraard is er helemaal niets mis, tenslotte heeft iedereen wel eens hulp nodig.

 

Hulpvragen

Mensen kunnen bij mij komen om (traumatische) ervaringen die mensen te verduren krijgen in het leven, een plek te geven. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, het verlies van werk, ziekte, enzovoort.

Maar de meeste mensen die bij mij komen, willen (en moeten soms) stilstaan bij gebeurtenissen die in hun leven plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan: een moeizame (cross-culturele) partnerrelatie, scheiding, burn-out, stress, faalangst, communicatieproblemen, moeite met het aangeven van grenzen en levensvragen. Soms kan ‘het niet lekker in je vel zitten’ al voldoende aanleiding zijn om in gesprek te gaan.

Als je bij mij in therapie komt is er dus niets mis met jou, maar ben je bereid om samen met mij, de ontmoeting van het verleden, heden en toekomst te laten plaats vinden.